Bestuur

Voorzitter R. Kieftendeld

Secretaris M. Horstman

Penningmeester J. Gosker

Leden H. Roeke C. Fuselier

Taakverdeling bestuur Ronald Kieftenbeld, voorzitter • Vertegenwoordigen TTV-Heino naar buiten (evt. samen met andere bestuursleden) • Ontwikkelen toekomst beleid en versterken organisate • Ondersteunen nieuwe initiatieven, aandacht voor lokale en regionale samenwerking,.

Monique Horstman, secretaris • Centraal contactadres TTV-Heino • Voorbereiden bestuursvergaderingen; verzenden uitnodiging, agenda & notulen • Voorbereiden Algemene Ledenvergadering; verzenden uitnodiging, agenda & notulen • Verzorgen inhoudelijk jaarverslag TTV-Heino

J. Gosker, penningmeester • Financieel beheer; administratie & financiële verslaglegging . • Aanspreekpunt bij financiële acties als; grote clubactie, subsidies, contributies, innen sponsorgelden, huurpenningen enz.

Henk Roeke, bestuurslid • Contactpersoon bestuur voor; Onderhoud/Kantine commissie, Jeugdcommissie, Regionaal seniorentoernooi & uitwisselingen

Carlinda Fuselier, Bestuurslid