Blue Flower

Update Corona beleid TTV Heino 15 maart.

Voorgaand bericht over de trainingen was gemaakt afgelopen vrijdag, deze is inmiddels van de site verwijderd.

Ondertussen heeft zich landelijk een vernieuwde aanpak aangediend. Het NOC adviseert met klem ook trainingen en vergaderingen e.d. te annuleren. Er worden ook in Heino allerlei grotere bedrijvigheden afgelast en we constateren dat verenigingen ook trainingen en kleinere bijeenkomsten niet door laten gaan. De TTV haakt hier bij aan en laat de deur gesloten voor de maandagochtend 50plus groep en de dinsdag-, woensdag- en jeugdtrainingen in ieder geval tot en met 31 maart a.s .

-         Dit geldt ook voor de huurders;

-         Dringend verzoek om ook niet uit eigen initiatief te gaan tafeltennissen;

-         Zou van overheidswege een beroep worden gedaan op de TTV voor gebruik van het Roekenest dan wordt dit door het bestuur in overweging genomen.

Bestuur TTV Heino.