informatie

Na vier jaar is er afscheid genomen van Carlinda en Johan. En nu de vijf-mens formatie ook Natascha nog tijdelijk moet missen was er even ernstige crisis daar er slechts twee leden overbleven, t.w. Paul en Frans. Gelukkig kunnen we melden dan Francis van der Kamp aanschuift als nieuw lid en is Frank Bom bereid een deel van de taken van Natascha tijdelijk op te vangen.

Daarmee is de crisis weliswaar even teruggedrongen, we willen toch echt de groep weer uitgebreid zien tot op oude sterkte zodat ’t ook weer naar behoren kan functioneren. Als de groep op volle sterkte kan opereren kan het ook meer dan alleen de standaardfuncties uitvoeren.

We hebben ondertussen wat voorlopige afspraken gemaakt die voor de club van belang zijn:  Nieuwsfeiten, een verslagje, een aankondiging, etc:  die kunnen naar Frans om ze naar de site te brengen. Automatisch worden deze dan ook opgenomen in de nieuwsbrief van Frank. Indien daarvoor geschikt geacht, wordt het ook op facebook geplaatst door Francis. Met wedstrijdsecretariaat en bestuur blijft de bestaande afspraak gelden.

PR commissie, januari 2018.